Kunnissa voidaan kuitenkin päättää toisin. Monessa kunnassa vihreiden johdolla on lähdetty kapinaan hallituksen päätöksiä vastaan. Iisalmessa on onneksi tajuttu kaikkien valtuustoryhmien osalta se, että tarpeeksi pienet, sopivat ryhmäkoot luovat hyvinvointia ja parempaa oppimista kouluihin. Meillä annetaan myös resurssiopetusta perusopetuksessa, vaikka maan hallitus ei enää sitä tuekaan. Myös kerhotoimintaa kouluilla on jatkettu kaupungin omalla rahoituksella. Olen puolustamassa näiden käytäntöjen jatkamista. Vihreänä puolustan myös jokaisen lapsen täyttä oikeutta päivähoitoon.

Lapsille on turvattava oppimispolku, joka vahvistaa jokaisen lapsen yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvään koulutukseen ja varhaiseen kasvatukselliseen tukeen lapsen oman tarpeen mukaan. Oppimiserot ovat alueellisesti kasvamassa, myös erot tyttöjen ja poikien välillä kasvavat. Etenkin itäsuomalaisten poikien oppimistulokset ovat huonontuneet eurooppalaisen pisa-tutkimuksen tulosten perusteella. Oppimispolku lähtee jokaisen lapsen omista lähtökohdista. Hyvä varhaiskasvatus ja koulu tukevat yksilöllisyyttä ja samalla kasvattavat yhteisöllisyyteen.

Kouluverkkoa on tarkasteltava ja sisäilmaongelmiin puututtava. Hyvä oppilaitos tarjoaa riittävästi oppilas- ja opiskelijahuoltoa, opinto-ohjausta, pudokkaista huolehtimista ja opettajien osaamisen vahvistamista. Koulutus ei uudistu vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin leikkaamalla. Kehittäminen vaatii resursointia.

Toisen asteen koulutus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään. Siksi jokaiselle on taattava mahdollisuus jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen. Erityisesti ammatilliseen koulutukseen kohdistetut leikkaukset uhkaavat pudottaa monia nuoria tyhjän päälle. Iisalmessa ja Ylä-Savossakin täytyy varmistaa, että lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten rahoitus turvataan. Laadukas ja monipuolinen toisen asteen koulutus on alueemme vetovoimatekijä: yrityksillemme ja muille työnantajille on oltava tarpeeksi osaavaa työvoimaa.