Me Vihreät Iisalmessa haluamme, että hallituksen leikkauksista huolimatta kaikilla lapsilla säilytetään oikeus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Laadukas päivähoito ja varhaiskasvatus on kunnan vetovoimatekijä.  Päivähoitoryhmien koko tulee myös säilyttää tarpeeksi pienenä, jotta lapsen yksilöllisyys ja tarpeet voidaan ottaa huomioon.

Kouluissamme hyvinvoinnin edistäminen on sitä, että luokkakoot pysyvät tarpeeksi pienin, emme nipistä tuntikehyksestä ja edelleen tarjoamme koululaisillemme mahdollisuuksia käydä koulujen kerhoissa vapaa-ajalla. Panostus terveisiin ja sisäilmaongelmattomiin kouluihin on lastemme hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää.

Toisen asteen laadukas koulutus on nuortemme ja myös yrittäjiemme etu. Nykyinen hallitus on vaalilupauksistaan huolimatta leikannut toisen asteen koulutuksesta. Nyt ei ole enää varaa leikata. Toisen asteen koulutuksen monipuolinen säilyminen ja opiskelijoiden tarvitsemat tuet opiskelun aikana on turvattava. Kaikki opiskelijat eivät ole valmiita suoriutumaan opetuksesta, jossa itsenäinen, omatoiminen opetus on painopisteenä. Tarvitaan tarpeeksi opintojen ohjaajia, terveydenhoitajia, kuraattoreita, psykologeja ja ohjaajia tukemaan sellaisten nuorten opin polkuja, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan.

Hyvä liikuntamahdollisuudet, harrastusvaihtoehtojen monipuolisuus, järjestötoiminnan tukeminen ja yhteistyö niiden kanssa sekä kulttuuripalvelujen monipuolisuus ovat myös osa hyvinvoinnin edistämistä Iisalmessa. Ihminen ei elä pelkästään leivästä: yhteinen tekeminen ja osallistuminen ovat keskeinen osa hyvinvointia.

Hyvinvoiva iisalmelainen on menestyvän Iisalmen tae!