Teimme Savo-Karjalan Vihreät ry:n syyskokouksen aikana kannarin, jonka halusin tänne omille sivuillekin.  Tuntuu järjettömältä, että tällaista ympäristön pilaajaa tuetaan edelleen valtion rahalla.                                                                                                      

Pääministeri Sipilä toteaa Terrafame-kaivoksella vieraillessaan tiedotusvälineille 14.11.2016, että kaivoksen alasajovaihtoehto on haudattu. Pääministerin mukaan saadaan ympäristön kannalta kestävä toiminta pystyyn, kun ympäristöasiat on saatu kaivoksella kuntoon.

Savo-Karjalan Vihreät korostavat, että kaivoksen väitetyt ympäristövaikutusten parannukset johtuvat lähinnä miljoonin kuutiometrien laittomista lisäjuoksutuksista, joihin valvova viranomainen ei ole puuttunut.  Tiettävästi patorakenteiden turvallisuutta ja varoallaskapasiteettiä ei ole parannettu Terrafamen aikana. Se, että kaivokselta on tavalla tai toisella valutettu vesiä pois, on vain yksi pieni osa kaivoksen ympäristövaikutuksia. Selvityksen mukaan purkuvesi on lisännyt sähkönjohtavuutta syvänteiden alusvesissä 1–3 kilometrin etäisyydellä putkesta. Myös sulfaatin, natriumin ja mangaanin pitoisuudet ovat huhtikuun jälkeen kohonneet. Tutkimus tehtiin kesäkuussa. Ympäristövaikutusten ehkäisemisen sijaan Terrafame -yhtiö valittaa koko ajan eri oikeusasteiden antamista lupamääräyksistä vaatien itselleen kevyempiä lupaehtoja. 

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon Terrafamen vesienhallinta-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 2.11.2016. Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset tunnistettiin liittyvän vesistöihin sekä sosiaaliseen ja sosioekonomisiin tekijöihin. ELY-keskus korosti lausunnossaan erityisesti tarvetta monipuoliselle ja laadukkaalle vesistövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnille.

Yhtiö on tullut maksamaan veronmaksajille yhteensä  vähintään 840 miljoonaa euroa jo ennen hallituksen uusinta 100 miljoonan euron lisäpääomitusta. Se ei riitä pitkäksi aikaa, kun kaivos tekee tappiota 10 miljoonaa euroa kuukaudessa. Kaivoksen ylläpitäminen valtion antaman tekohengityksen avulla on ympäristön kannalta kestämätöntä.  Savo-Karjalan Vihreiden mielestä nämäkin  rahat tulisi suunnata Kainuun alueen ihmisten ja rakennemuutoksen tukemiseen sekä kaivoksen ympäristöhaittojen estämiseen niin Kainuussa kuin Pohjois-Savossakin.

 

 

 

 

Savo-Karjalan Vihreät korostavat, että kaivoksen väitetyt ympäristövaikutusten parannukset johtuvat lähinnä miljoonin kuutiometrien laittomista lisäjuoksutuksista, joihin valvova viranomainen ei ole puuttunut.  Tiettävästi patorakenteiden turvallisuutta ja varoallaskapasiteettiä ei ole parannettu Terrafamen aikana. Se, että kaivokselta on tavalla tai toisella valutettu vesiä pois, on vain yksi pieni osa kaivoksen ympäristövaikutuksia. Selvityksen mukaan purkuvesi on lisännyt sähkönjohtavuutta syvänteiden alusvesissä 1–3 kilometrin etäisyydellä putkesta. Myös sulfaatin, natriumin ja mangaanin pitoisuudet ovat huhtikuun jälkeen kohonneet. Tutkimus tehtiin kesäkuussa. Ympäristövaikutusten ehkäisemisen sijaan Terrafame -yhtiö valittaa koko ajan eri oikeusasteiden antamista lupamääräyksistä vaatien itselleen kevyempiä lupaehtoja. 

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnonTerrafamen vesienhallinta-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 2.11.2016. Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset tunnistettiin liittyvän vesistöihin sekä sosiaaliseen ja sosioekonomisiin tekijöihin. ELY-keskus korosti lausunnossaan erityisesti tarvetta monipuoliselle ja laadukkaalle vesistövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnille.

Yhtiö on tullut maksamaan veronmaksajille yhteensä  vähintään 840 miljoonaa euroa jo ennen hallituksen uusinta 100 miljoonan euron lisäpääomitusta. Se ei riitä pitkäksi aikaa, kun kaivos tekee tappiota 10 miljoonaa euroa kuukaudessa. Kaivoksen ylläpitäminen valtion antaman tekohengityksen avulla on ympäristön kannalta kestämätöntä.  Savo-Karjalan Vihreiden mielestä nämäkin  rahat tulisi suunnata Kainuun alueen ihmisten ja rakennemuutoksen tukemiseen sekä kaivoksen ympäristöhaittojen estämiseen niin Kainuussa kuin Pohjois-Savossakin.